Herhalingslessen

Verlengen EHBO-diploma
De leden zijn verantwoordelijk voor het geldig houden van hun diploma. De leden dienen – conform de reglementen van het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis”- tenminste het vereiste aantal oefenavonden bij te wonen.

Op basis van aanwezigheid evenals aangetoonde competenties wordt het diploma van de leden verlengd. Het bestuur draagt zorg voor de verlenging van de geldigheidsduur van het diploma en/of aantekening. Bij het kwijtraken van het diploma zijn de kosten voor de gediplomeerde.

Onvoldoende aanwezigheid
Indien een verenigingslid het vereiste aantal jaarlijkse oefenavonden niet heeft bezocht is het bestuur niet verplicht een diploma te verlengen. Het niet verlengen van het diploma heeft als consequentie dat de betrokken persoon geen verenigingslid meer kan zijn. In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan het bestuur van het in dit artikellid bepaalde afwijken.

Gevolgen van niet verlengen diploma
Jaarlijks, aan het begin van het verenigingsjaar, neemt het bestuur een beslissing over het lidmaatschap van leden die meer dan een jaar niet op de herhalingslessen zijn verschenen. Het gevolg van een dergelijke beslissing kan zijn dat het diploma niet wordt verlengd en dat de betrokkene wordt uitgeschreven als lid van de vereniging. Het lid wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Verlengen certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
U bent zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van uw certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’. U dient jaarlijks twee oefenavonden bij te wonen. Op basis van aanwezigheid evenals aangetoonde competenties wordt uw certificaat verlengd. Het bestuur draagt zorg voor de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat. Bij het kwijtraken van het certificaat zijn de kosten voor de cursist.  U ontvangt bericht als er herhalingslessen worden ingeplant.

Verlengen certificaat Reanimatie en AED (BLS)
U bent zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van uw certificaat ‘Basic Life Support’. U dient jaarlijks één oefenavonden bij te wonen. Op basis van aanwezigheid evenals aangetoonde competenties wordt uw certificaat verlengd. Het bestuur draagt zorg voor de verlenging van het certificaat. U ontvangt bericht als er herhalingslessen worden ingeplant.

Overige informatie

Bekijk in de prijslijst de kosten voor deze cursus.

Bekijk in de agenda wanneer wij weer een cursus starten.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.