Reanimatie en AED (BLS)

1 lesavond

19.30 – 22.00 uur

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen.

Reanimeren

Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven.

AED

Het tweede deel van cursus bestaat uit het toepassen/inzetten van de AED. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Certificaat

Bij het succesvol afronden van een opleiding BLS ontvangt u een certificaat dat twee jaar geldig is. De geldigheid is steeds met twee jaar te verlengen door jaarlijks een herhalingsles te volgen.

 

Overige informatie

Bekijk in de prijslijst de kosten voor deze cursus.

Bekijk in de agenda wanneer wij weer een cursus starten.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.