Aanmeldingsformulier


Eerste Hulp voor beginners en leden
Na het, met succes, afronden van de cursus Eerste Hulp voor beginners wordt u automatisch lid van onze vereniging. Als lid kunt u zich aanmelden voor de jaarlijkse te volgen verplichte herhalingslessen. Voor de jaarlijkse contributie krijgt u aan het begin van het kalenderjaar een factuur.

Herhalingslessen Eerste Hulp aan Kinderen of Reanimatie en AED (BLS)
Om uw certificaat geldig te houden moet u jaarlijks herhalingslessen volgen. U ontvangt automatisch aan het begin van het kalenderjaar een factuur en via de nieuwsbrieven of website data waarop u zich kunt aanmelden.

Beeldmateriaal/communicatie
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

Dienstverlening bij evenementen
Een deel van onze leden is als EHBO’er actief bij evenementen in en rond Bergschenhoek. Wij verzorgen materialen om herkenbaar hulp te kunnen verlenen in bruikleen.


Alleen personen binnen de afdeling die de gegevens functioneel nodig hebben, hebben hiermee inzicht in de voor hen strikt noodzakelijke gegevens. Wij verwijzen u voor verdere informatie naar ons privacybeleid.

De kosten van de opleiding zal worden overgemaakt op bankrekening NL22 RABO 0106 6942 27 t.n.v. EHBO vereniging te Bergschenhoek. Na ontvangst van uw inschrijving zult u een bevestiging ontvangen en een factuur met informatie over het tijdstip van betalen.

U bent ingeschreven wanneer bovenstaande gegevens volledig zijn ontvangen. Annulering van de inschrijving kan alleen tot twee weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering zal de betaling, behoudens € 5,00 administratiekosten, aan u worden geretourneerd.