Eerste hulp aan kinderen

4 lesavonden

19.30 – 22.00 uur

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen.

Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

 • Een bloeding
 • Shock
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuk
 • Tandletsel
 • Oververhitting
 • Koortsstuipen
 • Brandwonden
 • Vergiftigingen
 • Stoornissen in de vitale functies
 • Reanimatie

Toets en certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een toets. De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar. Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. Het certificaat is evenals het diploma Eerste Hulp twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te verlengen, dient u jaarlijks herhalingslessen te volgen. Tijdens deze lessen worden bepaalde onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundige eerstehulpverlener aan kinderen te zijn.

Gastouders

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de GGD Nederland hebben aan gastouders de eis gesteld dat zij vanaf 1 januari 2010 in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis, NedCert, Nikta of LPEV.

Overige informatie

Bekijk in de prijslijst de kosten voor deze cursus.

Bekijk in de agenda wanneer wij weer een cursus starten.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.