Lidmaatschap

Leden

De leden zijn in het bezit van een geldig EHBO- diploma, tenzij in bepaalde gevallen, het voltallige bestuur anders beslist, zie hiervoor verenigingsstatuten.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De leden hebben stemrecht in de Algemene ledenvergadering.

Nieuwe leden

Nieuwe leden zijn van harte welkom in onze vereniging en melden zich aan bij het secretariaat via het aanmeldingsformulier. Bekijk de prijslijst voor de actuele contributie. 

Wijzigingen

Wijzigingen van adres, e-mail, telefoonnummer e.d. graag zo spoedig mogelijk melden aan de secretaris. Dit om te voorkomen dat je geen nieuwsbrieven of andere informatie meer ontvangt van de vereniging.

Opzegging van het lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap kan worden ingediend bij het secretariaat. Als de opzegging vóór 1 december bij het secretariaat binnen is, hoeft geen contributie voor het nieuwe kalenderjaar te worden betaald.