Eerste hulp voor beginners

15 lesavonden

19.30 – 22.00 uur

U leert wat u moet doen, maar ook wat u vooral niet moet doen als het gaat om het verlenen van eerste hulp.

De cursus wordt gegeven door een van onze eigen instructeurs, welke gecertificeerd zijn door Het Oranje Kruis. De nadruk ligt op de praktijk, maar er is ook aandacht voor de theoretische achtergrond. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden LOTUS-slachtoffers ingeschakeld.

Deze opleiding gaat in op de hulpverlening aan baby’s, kinderen en volwassenen. U leert ook reanimeren en een AED te bedienen.

Onafhankelijk examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. De minimumleeftijd voor deelname aan het examen is 16 jaar. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een onafhankelijk examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en twee LOTUS-slachtoffers. Na het behalen van het examen ontvangt u het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Verslikking bij kinderen en volwassenen
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

In deze cursus zit ook inbegrepen reanimatie bij kinderen en volwassenen én het gebruik van de AED.

Na het succesvol afronden van de cursus wordt u automatisch lid van onze vereniging. Ook zult u worden toegevoegd aan de mailinglijst t.b.v. de nieuwsbrieven, (herhalings)lessen en evenementen.

Overige informatie

Bekijk in de prijslijst de kosten voor deze cursus.

Bekijk in de agenda wanneer wij weer een cursus starten.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.